Описание

Практически наръчник за растенията, продуктите, събирани от растенията чрез пчелите и условията, влияещи на нектароотделянето.

Книгата е част от от поредицата “Екологично стопанство”.

Книгата е предназначена за широк кръг пчелари от обществения и любителския сектор със задача да бъдат подпомогнати при изучаването и разпознаването на медоносната растителност в нашата страна. В книгата се разглеждат почти всички медоносни растения, които имат практическа стойност за пчеларството. Отделно за всеки вид са дадени ботанически характеристики, находища, период на цъфтеж и медоносни качества. Книгата представлява интерес за зоотехници, агрономи, студенти и ученици в селскостопанските техникуми.

В книгата ще прочетете за:

 • специализираните селскостопански и горски медоносни растения;
 • ливадните и плевелните специализирани медоносни растения;
 • ботанически характеристики;
 • находища и периоди на цъфтеж;
 • медоносни качества.

Предговор
Пчелите и растенията

 • Продукти, събирани от растенията с помощта на пчелите
 • Условия, които влияят върху нектароотделянето

Медоносни растения

 • Културни медоносни растения
  • Овощни медоносни растения
  • Плодово-ягодови медоносни растения
  • Зърнено-хлебни медоносни растения
  • Маслодайни медоносни растения
  • Етерично маслодайни и лекарствени медоносни растения
  • Влакнодайни и технически медоносни растения
  • Тиквени медоносни растения
  • Зеленчукови медоносни растения
  • Фуражни медоносни растения
  • Специални медоносни растения
 • Медоносни дървета и храсти в горите на България
  • Дървета и храсти, които цъфтят рано през пролетта
  • Дървета и храсти, които цъфтят през пролетта и ранно лято
  • Дървета и храсти, които цъфтят през лятото и есента
 • Иглолистни медоносни дървета и храсти
 • Чуждоземни медоносни дървета и храсти
  • Чуждоземни видове, които цъфтят рано през пролетта
  • Чуждоземни видове, които цъфтят през пролетта и ранно лято
  • Дървета и храсти, които цъфтят през лятото и есента
 • Ливадни и плевелни медоносни растения
  • Раннопролетни медоносни растения
  • Пролетни и раннолетни растения
  • Летни и есенни медоносни растения

Указател на българските имена на медоносните растения
Указател на латинските имена на медоносните растения