Описание

Поставянето на бърза и точна диагноза на заболяванията по пчелите е от съществено значение в пчеларството. Ветеринарните специалисти, проверителите и пчеларите трябва да могат да разпознават симптомите на най-често срещаните заболявания по пчелите, включително и такива, нерегистрирани в нашата страна, различните видове паразити, вредители и т.н., а също така и да дефинират заразните заболявания от незаразените. Ранното откриване на възникналото вече заболяване и поставянето на точна диагноза, в съчетание с предприемането на конкретни мерки за ликвидирането му е гаранция за ефективно пчеларство.

Целта на настоящето издание е да запознае ветеринарните специалисти и пчеларите с най-типичните клинични признаци на заболяванията по пчелите. В него са систематизирани като лабораторните методи за диагностика, така и правилата за вземане и изпращане на проби.

Всички снимки и рисунки имат оригинален характер, а методите за лабораторна диагностика са съобразени с “Manual of Standards for Diagnostics and Vaccines”.