Описание

Оплодно сандъче/Нуклеус/ за 2 семейства. Изработено от дърво.