Описание

Настоящата книга “Хранене на медоносните пчели” е предназначена за хора, занимаващи се или желаещи да се занимават с пчеларство. В нея са засегнати най-основните елементи, касаещи храненето на пчелите:

  • органи за хранене и храносмилане;
  • особености в процесите храносмилане и обмяна на веществата;
  • най-важните вещества, които трябва да присъстват в храната на пчелите и тяхното значение за пчелния организъм;
  • естествени храни за пчелите и възможности за заместването им при необходимост;
  • видове подхранвания на пчелните семейства.

Въведение
Органи за хранене и храносмилане
Хранителни вещества необходими за развитието на медоносните пчели
Храносмилане и обмяна на веществата
Естествени храни за медоносната пчела
Използване на стимулиращи вещества при подхранване на пчелните семейства
Подхранване на пчелните семейства
Литература