Описание

Настоящото издание съдържа исторически сведения за появата на кошерите. Описание на примитивните кошери като видове и особености. Обръща се внимание на появата на рамковите кошери като се акцентира върху предимствата и видовете.
Най-голямо място в изложението е отделено на системите рамкови кошери и особености на работата с тях.