Описание

Книгата “Живителната сила на пчелния восък” е посветена на тези уникални природни създания – пчелите, безкрайно полезни за човека, тъй като те го даряват с извънредно ценни хранителни и целебни продукти.

Между тях особено се откроява пчелният восък, за който учените в продължение на двадесет века – две хиляди години! – са търсили отговор на загадката за произхода на восъка.
Пчелите-работнички са единствените, които отделят чист пчелен восък от восъкоотделителните си жлези и с него изграждат питите. Те са решили на практика най-трудната задача по стереометрия: като изразходват за устройството на питите най-малко количество восък, те строят от него килийки, побиращи най-голямо количество мед.

В книгата са разгледани основните въпроси, отнасящи се до технологията за получаване на висококачествен чист пчелен восък, физичните, химичните и биологичните свойства на пчелния восък и прилагането му като лечебно средство. Предназначена е за пчеларите, специалистите и читателите, които проявяват интерес към този строителен продукт на пчелите, намиращ приложение в различните отрасли на промишлеността, както и за лекуване на някои болестни състояния.

Въведение
Обща част

 • Външно устройство на тялото на медоносната пчела и восъчни жлези
 • Биологично значение на пчелния восък да пчелните семейства
 • Обновяване на пчелните гнезда
 • Физични свойства на пчелния восък
 • Химичен състав на пчелния восък
 • Стандартизация и контрол на качеството на пчелния восък
 • Съвременни хигиенни изисквания при производството на пчелен восък

Специална част – производство на пчелен восък

 • Основни изисквания при производството на пчелен восък
 • Подготовка на пчелните семейства, от които ще се произвежда пчелен восък
 • Снабдяване с необходимия инвентар и оборудване за производството на пчелен восък
 • Обзавеждане на помещенията, в които ще се извлича или съхранява готовия пчелен восък

Технология за събиране и производство на пчелен восък

 • Восъчни суровини
 • Методи за извличане на пчелен восък
 • Производство на восъчни основи
 • Восъчен молец

Начини на съхранение на восъчните пити
Лечебни методи за приложение на пчелния восък

 • Биологично действие на пчелния восък
 • Методи за приложение на пчелния восък

Литература