Опрашването е първата необходима стъпка за получаване на реколта от плодове, зеленчуци, ядки и семена. Доказано е, че опрашваните от пчелите дървета и растения дават значително по-голяма реколта. Броят на пчелните посещения върху растението оказва влияние върху качеството на плода, който трябва да бъде получен. Пчелите са биологично важен и ценен ресурс за опрашване в селското стопанство. По пътя на опрашването те играят съшествена роля в живота и развитието на стотици хиляди културни и диворастящи растения. Екологичната им роля се изразява в това, че по донесения прашец днес може да бъде установено какъв е процентът на замърсяванията в различните райони по света. Пчелите са социални същества. Те живеят и работят заедно в големи групи. Приспособими в градска среда, пчелите могат да събират храна (прашец) от широк спектър от растения в градински паркове и т.н. Нуждаят се от големи количества нектар и цветен прашец, за да отглеждат малките си, и посещават множество цветя, за да се сдобият с тези хранителни продукти. Размерът на тялото им, им дава възможност да опрашват цветя с много различни размери и форми. Колкото поголямо е разнообразието на цъфтящите растения, толкова по-голям е и броят на пчелните видове, които могат да бъдат привлечени.

Пчелите са важна част от възпроизводителния процес при цветя, плодове и зеленчуци. Те спомагат за намаляване на броя на много насекоми вредители, като се хранят с тях, както и за увеличаване на добивите на много тропически култури. Овощни дървета, като авокадо, портокал, макадамия, са примери за опрашвани от пчелите растения. Медоносните пчели са най-активни при температура между 60 градуса F (16 градуса по Целзий ) и 105 градуса F (41 градуса по Целзий). Опазването на популацията на медоносните пчели е от жизнено важно значение за развитието и просперитета на селското стопанство. Добивите от кръстосаноопрашващите се културни растения се повишават значително, вследствие от опрашителната роля на полезните насекоми. По същия начин, медоносните пчели опрашват некултивирани плодове, ядки и семена, служещи за храна на животните